Tímto příspěvkem reaguji na poslední odstavec HejTiho článku: http://hejti.signaly.cz/0710/mel-bych-mene-mluvit

"Večer při mši jsem si s hrůzou uvědomil - když neposlouchám lidi, kteří ke mně mluví přímo? Nepřeslechl jsem něco náhodou i od Boha..."

Umění naslouchat druhým vyžaduje schopnost potlačit vlastní ego a úplně se ponořit do toku myšlenek druhého. Tato schopnost se dá trpělivou prací naučit. Poslouchat druhého, je pro člověka obrovské obohacení. Naslouchání je přínosné pro obě strany. Svěřit se někomu, kdo naslouchá je jednodušší. Ten kdo pozorně naslouchá zjednodušuje sdělení problému. Nasloucháním ukazujeme bližnímu, svůj zájem o něj a o to, co ho trápí. Vím, že naslouchání je v praxi těžké, ale výsledek stojí za to. 

Kdo neumí naslouchat, nemůže nikomu pomoci.