V úterý jsem vylezl na kopec podívat se na východ Slunce. Vyšel jsem moc brzo, navíc málo oblečen. V okamžiku, kdy jsem chtěl jít zpět, začalo vycházet slunce. Být u zrodu nového dne je silný zážitek. Východ slunce jsem viděl potřetí a pokaždé měl svoje kouzlo.

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." (Mt 2, 1-2).