Ráno jsem jako obvykle přiše do kostela, začal jsem chystat na mši svatou. Vzal jsem do ruky misál. Začal jsem v něm listovat a hledat slavnost Ježíše Krista Krále. A ouha, ať listuj zepředu dozadu nebo zezadu dopředu, zmíněnou slavnost nemůžu najít. Mše svatá už měla začít před pěti minutami, tak jsem řekl otci, že mají jít a že jim misál donesu. Vím že slavnost má být mezi nedělemi v mezidobí hned po 33. neděli v mezidobí. Jenže v tom misálu byly neděle v mezidobí jen do 25. neděle. V tom už přišli z kostela pro misál a já jsem pořád neměl najítý ten formulář.

 

Probudil jsem se s myšlenkou, že bych to v reálu opravdu zažít nechtěl...