Zdravím všechy v době radostného očekávání na slavnost narození našeho Pána Ježíše Krista. V tomto týdnu se v semináři stalo pár věcí, s kterými bych se rád podělil.

V úterý měl mši novokněz P. Roman Vlk. Po mši udílel novokněžské požehnání a rozdával primiční obrázky. Zaujal mě jeden, na kterém byl vlk, jak v tlapách drží ovci, a na druhé straně byl verš z Písma: "Posílám vás jako ovce mezi vlky." Líbí se mi, když si někdo umí udělat srandu sám ze sebe.

V úterý dopoledne přijel krejčí na zkoušku kleriky. Docela se to vleklo, každý tam byl zhruba dvacet minut. Já jsem šel jako čtvrtý od konce a nebyl jsem tam dvacet, ale čtyřicet minut. Pan krejčí mě řekl, že mám netypickou postavu. Všelijak mě obracel, měřil, kreslil křídou... Doufám, že ta klerika nebude jako svěrací kazajka.

Každý čtvrtek máme v semináři mši svatou v latině, kterou tentokrát sloužil host z fakulty, P.Damián Němec. Povedlo se mu nachytat nás na švestkách: Použil druhý způsob úkonu kajícnosti. Odpověď na druhou výzvu jsem slyšel pouze od jednoho bohoslovce. Další výmlask byl zpívaný dialog před prefací. Druhá odpověd sjela od zpěvu k recitaci. To jsem v semináři ještě nezažil.

Ve čtvrtek v šest hodin začal "Adventní večer", který je rozlučkou před Vánocemi, na kterou jsou pozvání biskupové vyučující z fakulty a další hosté. Pro pozvané si bohoslovci připravili program, v kterém zazněly nejrůznější skladby či básně. Celé pásmo bylo proloženo četbou úryvků z Písma. Po skončení oficiální části v jídelně pokračoval večer po ročnících rozdáváním dárků. Náš ročník bude mít tento večer spojený s tím, že tady jsme se dověděli, že nás bude o jednoho méně. Celý večer tím získal jinou, vážnější atmosféru.

Přeji Vám požehnané prožití slavnosti narození našeho Pána Ježíše Krista a do nového roku hodně Božího požehnání.

Ferenc