Včera jsem byl v Olomoci na mši svaté se svěcením olejů, kterou koncelebruje klérus diecéze spolu se svým biskupem. V této mši kněží obnovují svoje sliby.

V kázání mluvil otec arcibiskup o významu svěcení olejů a o svátosti kněžství. Perlou celého kázání byla tato myšlenka:

"Kněz, když je pomazán křižmem, tak je, stejně jako kostel, vyňat z profáního užívání a je zasvěcen Bohu."

Tato myšlenka mě velmi oslovila, nejen pro zdánlivou strohost ale i pro svoji hloubku.