Jak již to v katolické církvi bývá dobrým zvykem tak na konci každého díla (i při zakončení roku v semináři) se zpívá chvalozpěv Te Deum (Bože chválíme Tebe). V tomto příspěvku bych se rád ohlédnul za letním semestrem, který nám utekl jako voda. Rád bych se podělil o pár střípků...


Před Velikonocemi o slavnosti Zvěstování Páně nám otec rektor požehnal kleriky. Od této chvíle musím o pět minut dříve vstávat, abych si stihl obléknout kleriku a doběhnout do kaple.

V březnu jsme byli na tradičním víkendu s otcem arcibiskupem. Bylo pro mě příjemné, že se nám otec arcibiskup věnoval jako táta svým synům. Perlou víkendu byla katecheze otce arcibiskupa o kněžství. Přiblížil nám podstatu kněžství jak ji vidí jako pastýř diecéze.

Druhý víkend v květnu bylo volno, které jsem využil návštěvou Brna, o které jsem psal již dříve. (http://ferenc.signaly.cz/0905/grilovacka-na-signaly-life) Celý volný víkend jsem strávil na cestách, v pátek jsem jel z Brna domů. V sobotu jsem vyrazil na diecézní pouť ke sv. Janovi Sarkandrovi. Při mši svaté jsem držel mitru, resp. spíše jsem měl co dělat abych udržel sebe. :-)

Semestr utekl jako voda a zase přišlo zkouškové se svými starostmi i výhodami. Výhodou zkouškového je upravený denní řád, tj. později se vstává a je dříve oběd a tudíž delší siesta. Další výhodou je že se nemusí chodit do školy a také že si člověk může zorganizovat čas jak chce... Tímto výhody zkouškového končí a začínají jeho starosti... ;-)

Děkuji Pánu, že jsem všechny zkoušky až na řečtinu udělal napoprvé. Poslední týden v semináři jsem s několika dalšími bohoslovci dělal co bylo potřeba (např. uklízel sklady..). V úterý 16. června byla na sv. Hostýně pouť kněží za vlastní posvěcení. Biskup Josef v homilii mluvil o kněžství a vycházel z listu sv. Otce k roku kněží. Perlou tohoto listu je asi tato myšlenka: "Láska v čase je věrnost"

Už na pouti bylo kněžím oznámeno, že olomoucká arcidiecéze má nového generálního vikáře, kterým je P. Josef Nuzík, současný vicerektor. Při poslední mši svaté v semináři to otec rektor komentoval slovy:

"Josef to bude mít těžké, byl mým podřízeným a teď je mým nadřízeným. Pamatuj na mě Josefe: Nějakou hezkou farku."

Na konci června bývají jáhenská a kněžská svěcení, při kterých mají bohoslovci různé služby jak při liturgii, tak při slavnostním obědě. Já jsem byl po obědě u myčky, když mi na jednom vozíku přivezli s hromadou špinavého nádobí k myčce můj notebook. Srandičky, na to nás užije. :-D Kluci se hájili tím, že má špinavý display... Totálně mě dorazilo, když mi pak Vašek přinesl k myčce myš ve skleničce na víno...

Přeji Vám hezké prázdniny