Jeden obyčejný postřeh obyčejného bohoslovce z papežské mše svaté z Brna.


Slovy, "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam" (Zvěstuji vám velikou radost: Máme papeže), je ohlášeno z balkonu baziliky sv. Petra zvolení nového papeže. Dnes když jsem odcházel z areálu brněnského letiště tak mi pořád v hlavě zněla slova: "Gaudium magnum." Velká radost. Během mše svaté mě naplnila velká a pořád ve mě zůstává. Kladu si otázku, čím jsem si tu radost zasloužil, když o některý účastnících bohoslužby vím, že byli znechuceni.

Je možné, že právě Tobě tuto radost znechutilo sobectví druhých, zloba, nepochopení, nedostatek empatie nebo různé jiné větší či menší nepříjemnosti. Věř tomu, že Zlý se snaží na Tebe útočit a připravit Tě o radost. Nedej se, a modli se, ať do Tebe vstoupí pokoj Kristův. Já se za Tebe pomodlím.

"Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě Pane pozvedám svou duši." (srv. Ž 86,4)

Sv. Michaeli, oroduj za nás!