Pane děkuji Ti za milost povolání. Děkuji Ti za otce arcibiskupa, který mé povolání přijal do služeb církve. Prosím dej, abych si prací na Pánově vinici vysloužil život věčný.

Kdybys mě nepovolal ke kněžství, kdo ví, jestli bych Tě teď uznával jako svého Spasitele a Vykupitele. Lituji všech svých hříchů a vyznávám se sv. Augustinem:

"Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Hle, tys byl uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem tě hledal, vrhal jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. Tys byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl."

Pane nevzdávám se manželství, protože bych byl frigidní nebo že bych manželstvím pohrdal. Vážím si manželství i sexuality. Je to Tvůj dar. Já se toho daru chci vzdát pro Tvé království, pro tvou církev. Prosím když přijde pokušení nebo pád v této oblasti dej mi sílu vrátit se ke své první lásce (srov. Zj 2,4), kterou jsi Ty.

Pane prosím Tě dej mi sílu přijímat s láskou své bratry a sestry, kteří upadli. Dej ať se sv. Augustinem dokážu milovat hříšníka a nenávidět hřích. Dej ať si v těchto chvílích, když bych snad chtěl být příliš tvrdý, vzpomenu na svoji vlastní slabost.

Pane za chvíli budu slibovat svému ordináři úctu a poslušnost. Teď se mi to zdá jednoduché. Je to i proto, že znám svého biskupa a mám ho rád jako svého otce. Je možné, že jeho nástupce mi bude nesympatický a že nebudu souhlasit s jeho rozhodnutími. I za těchto okolností mu chci zachovávat úctu a poslušnost.

Pane, to že jsem došel až sem je také zásluhou mnoha lidí, kteří mě hmotně i duchovně podporovali. Zvláště velký dík patří mým rodičům a sestrám a dobrým přátelům Janě a Richardovi. Pane, také Tě prosím za všechny, ke kterým budu jednou poslán. Oplať jim vše dobré co vykonají pro církev a pro mne životem věčným.

Pane teď jsem plný sil a elánu, ale vždycky tomu tak nebude. Prosím dej, ať dokážu snášet a obětovat své nemoci a jiné překážky s myšlenkou na hořké umučení Tvého Syna.

Pane jako jáhen budu hlásat Tvé evangelium. Prosím Tě, ať je celý můj život evangeliem. Amen.

Napsáno na Sv. Hostýně v roce víry během exercicií před přijetím jáhenského svěcení.