Surrealistický akrostich


večerní
entropie
nic neznamená
imanence

svatý
autista
nezná
cit
topí
elektřinu

smykem
pluh
ichthys
rybí
intuicí
tlak
ustál
sen

(Nový dvůr 22. 6. 2019)