Recenze knihy Jak se osvobodit od pornografie.


Na jaře letošního roku vyšla kniha, která se zabývá pornografií - tématem vskutku ožehavým a velmi aktuálním. V dnešní on-line době se pornografie stala masově dostupnou. Kniha Jak se osvobodit od pornografie je velmi praktická a velmi dobře reflektuje tyto skutečnosti. Myslím si, že velmi dobře vyplňuje mezeru na trhu. Design knihy se mi líbí a kapitoly nejsou moc dlouhé, ale jsou hutné - vybízí k reflexi.

Na knize se mi líbí její pestrost, nechybí svědectví (např. pornohereček, závislých mužů, manželky závislého, abstinujícího alkoholika...) Další velký přínos je odborné podchycení probému závislosti na pornografii na který je nahlíženo z nejrůznějších úhlů pohledu (medicína, psychologie, právo...) Důležitý je také konkrétní úryvek z Božího slova na každý den spolu s praktickými úkoly. Součástí knihy jsou odkazy na tématické weby v češtině i v angličtině

Autor doporučuje najít si patrona, který bude závislého doprovázet na čtyřicetidenní cestě osvobození. Osoba patrona je velmi důležitá, protože v problematice pornografie je velkým problémem samota. Konzument-katolík si myslí, že je jediný ze svých přátel, který má tento problém. Omyl. Patron nemusí být knězem, důležitá je důvěra k patronovi. Považuji to za dobrý nápad a myslím si, že to může fungovat.

I když je téma knihy velmi vážné tak v knize nechybí humorné obrázky, které uvozují každý den. Jak je známo, tak humor je kořením života. Humor nám pomáhá nebrat se tak vážně, humor je lingvisticky příbuzný s pokorou. Vydat se na cestu boje se závislostí na pornografii vyžaduje pokoru. Vstoupit na cestu osvobození nutně znamená říct si:"Mám problém." a také: "Sám to nezvládnu."

Nejsilnější moment z celé knihy pro mě bylo svědectví pornoherečky, kterou prodával její manžel. Jezdil mi přitom mráz po zádech. Kniha je užitečná pro všechny i pro ty, co nemají problém s pornografií. Mě pomohla v pojmenování určitých věcí, o kterých jsem podvědomě tušil. 

Pornografie je skutečně velký problém, protože dnes jsou jí vystaveny i děti, které mohou být rozpolceny - na jednu stranu se jim pornografie hnusí a na druhou stranu je přitahuje. O aktuálnosti a palčivosti problému svědčí velmi rychlý dotisk knihy už po pěti měsících od prvního vydání.

JACQUINET, Éric, ed. Jak se osvobodit od pornografie. Překlad Daniel Blažke. První vydání. Praha: Paulínky, 2019. 358 stran. ISBN 978-80-7450-338-2.

Jako výborné doplnění recenze přikládám komentář od @Neposeda.

Přátelé, pracovala jsem skoro rok na redakci českého vydání. Přečetla jsem si několik vašich komentářů a možná vás bude zajímat, že při konzultacích s odborníkem, který se této tematice v ČR věnuje (a že jich není tolik), vyplynulo, že jde o problém ženatých, vdaných (ano, i žen!), mladých i starých, katolíků i nekatolíků, farářů, pastorů, řeholníků... A to i lidí velmi zbožných, probuzených či znovuzrozených. Kolikrát jsem namítala, že to přeci není možné a znovu jsem na příkladech (bez jmenování, přeci jen v církvi se známe) byla překvapena, jak široký problém to je.