Ferencův zápisník

Ex nihilo nihil fit...

Archiv 2009

Hořící oheň

V tomto příspěvku shrnu pár dojmů z knihy Hořící oheň od Viléma Hünermanna. Kniha je románovým životopisem prostého vesnického chlapce Giuseppe Sarta, který působil jako biskup a arcibiskup v několika italských diecézích. Dole pod citací je…


Vyznání víry

Já, František Ponížil, věřím a s pevnou vírou vyznávám všechny jednotlivé pravdy, jež jsou obsaženy v následujícím textu vyznání víry:


Obětem komunistického režimu

Krátká báseň, kterou jsem napsal po zhlédnutí tří dokumentů na festivalu Film ve znamení ryby (http://www.filmveznameniryby.info/), který má téma Totalita v nás.


Annuntio vobis gaudium magnum

Jeden obyčejný postřeh obyčejného bohoslovce z papežské mše svaté z Brna.


Jak správně vykročit do vln internetu

V následujícím článku je návod, jak nezapomenout na modlitbu před připojením se na internet.


S Bohem otče Josefe

V tomto příspěvku bych rád vzpomenul na P. Josefa Olejníka, který v sobotu 11.7. odešel na věčnost. Nechci zde psát jeho životopis (ten najdete zde: http://ado.cz/clanek/zemrel-mons-josef-olejnik), ale chci se podělit o pár osobních vzpomínek a…


Te Deum laudamus aneb ohlédnutí za letním semestrem

Jak již to v katolické církvi bývá dobrým zvykem tak na konci každého díla (i při zakončení roku v semináři) se zpívá chvalozpěv Te Deum (Bože chválíme Tebe). V tomto příspěvku bych se rád ohlédnul za letním semestrem, který nám utekl jako voda. Rád…


Perla dne č. 2

Dnes jsem byl s dětmi na výletě, kterým zakončili rok v náboženství. V programu byla hra při které jsem se dětí zeptal: "Řekněte mi, co se stalo v neděli ráno u Ježíšova hrobu." Jeden hoch to vyřešil šalamounsky: "Já nevím, já tam nebyl..."


Adorace - řešení

Děkuji všem za komentáře, hezky jsem se pobavil a některé nebyly daleko od pravdy... Zde je slibovaná odpověď: Dominikán při adoraci přemýšlí o transsubstanciaci (přepodstatnění) chleba v Tělo Kristovo. Karmelitán kontempluje Kristovu přítomnost v…


Adorace

Víte o čem přemýšlí dominikán, karmelitán a Čech při adoraci? Tipy pište do komentářů...