Ferencův zápisník

Ex nihilo nihil fit...

Archiv 2013

Majetkové narovnání s církví

Včera v médiích proběhla zpráva, že KSČM podala návrh zákona o referendu ke zrušení církevních restitucí. (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kscm-predlozila-zakon-o-referendu-ke-zruseni-cirkevnich-restituci/1022968)


Úterý po 2. neděli adventní

Sestry a bratři, v dnešním evangeliu jsme slyšeli podobenství o ztracené ovci. Evangelista Lukáš má podobenství se stejným obsahem, ale zařazuje ho v odlišném kontextu.


Úterý 33. týdne v mezidobí

Drahé sestry drazí bratři, při pohledu na dnešní první čtení a evangelium nám vystává jako nosné téma spása, resp. touha po spáse.


Mše svatá za zemřelé kněze děkanátu

Drazí kněží, drahé sestry drazí bratři. Dnes si při mši svaté připomínáme všechny zemřelé kněze děkanátu. V evangeliu jsme slyšeli úryvek z Janova evangelia. Perikopa začíná Ježíšovým příchodem do Betánie a zjištěním, že Lazar je už čtyři dny v…


Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

Drahé sestry a bratři, Ježíš v dnešním evangeliu říká, že přišel vrhnout na zem oheň a přeje si aby vzplanul. Myslí tím oheň Ducha Svatého nebo oheň posledního soudu?


Homilie k oslavě dne charity

Drazí zaměstnanci a klienti charity, sestry a bratři. V prvním čtení z knihy Nehemiáš jsme slyšeli jak kněz Ezdráš vybízí k slavení. Jistě máme důvod slavit. Dnes slavíme den charity. Je dobře, že oslava tohoto dne začíná mší svatou. O mši svaté…


Diplomka bez práce?

V poslední době se roztrhl pytel s agenturami, které nabízejí vypracování podkladů pro diplomové a jiné práce. Když jsem psal diplomku, tak mi odkaz na takovou společnost vyhodila kontextová reklama. V tomto článku bych rád upozornil na některá…


Úterý 24. týdne v mezidobí

Drahé sestry a bratři, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o vzkříšení syna Naimské vdovy. Naim je malá vesnice 10 km od Nazareta a název vesnice v překladu znamená „rozkoš“. Z Kafranaa, kde se Ježíš zdržoval to bylo asi den cesty. Ježíš se tam odebral…


Sv. Řehoř Veliký

Drahé sestry a bratři, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o Ježíšově působení v Kafarnau. Zástupy žasly nad jeho učením protože v jeho slově byla moc. Slovo moc odkazuje na autoritu samého Boha, který slovem stvořil zemi.


Miluj a dělej, co chceš

Drahé sestry a bratři, Dnes slavíme památku svatého Augustina biskupa. Augustin se narodil v Tagaste v severní Africe na počátku druhé poloviny čtvrtého století. Jako dítě nebyl pokřtěn neboť se to neslučovalo s tehdejšími zvyklostmi, byť si to jeho…


  • 1
  • 2