Ferencův zápisník

Ex nihilo nihil fit...

rubrika Modlitba

Modlitba před jáhenským svěcením

Pane děkuji Ti za milost povolání. Děkuji Ti za otce arcibiskupa, který mé povolání přijal do služeb církve. Prosím dej, abych si prací na Pánově vinici vysloužil život věčný. Kdybys mě nepovolal ke kněžství, kdo ví, jestli bych Tě teď uznával jako…


Vyznání víry

Já, František Ponížil, věřím a s pevnou vírou vyznávám všechny jednotlivé pravdy, jež jsou obsaženy v následujícím textu vyznání víry:


Chvalme Hospodina neboť je dobrý...

Chvalme Hospodina, že nám dopřál 8,5 hodiny spánku ze kterého jsme se probudili. Ráno ničím nerušenou modlitbu chval a rozjímání v kapli a snídani s teplým čajem. Kolik lidí na světě nemá ani na ten čaj? Dopřál nám ranní kávu a pokec s kamarády. I…


Pod Křížem

Pod Křížem, stojí Tvá Matkas ní apoštol Jansetník, který Ti uvěřil.Dav který křičel "HOSANA"si vyžádal propuštění Barabáše.Pilát tě odsoudil ze strachu.Ty místo nadávek a škemrání o milost jsi volal:"Otče odpusť jim neboť nevědí co…


Modlitba za Signály

Dobrý Bože, ty jsi nám dal různé dary, abychom je využili ku prospěchu všech. Ty vedeš svým svatým Duchem ty, kteří tvoří tento web. Dej jim na přímluvu Dona Boska, patrona tohoto díla, sílu a vytrvalost, aby v této službě pokračovali a pošli jim…