Homilie k prvním nešporám 5. neděle velikonoční.


Sestry a bratři,

slyšeli jsme úryvek Janova evangelia.1 Ježíš nám dal nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.

V textu mě zaujal drobný detail: jak jsem já miloval vás. Ježíš připomíná důležitost vlastního příkladu, který je velmi důležitý zvláště ve výchově a formaci. Například: Můžu říkat dětem: Nesmíš kouřit, když si odpaluji jednu cigaretu od druhé?.

Ježíš chce abychom se milovali navzájem. Co pro mě znamená milujte se navzájem?

Tato otázka je velmi, velmi obtížná, ale důležitá. Co znamená?

Může nám pomoci výrok sv. Augustina: "Miluj a dělej co chceš." Jestliže miluji své bližní správným způsobem tak se moje vůle sjednocuje s Boží vůlí.

V Matoušově evangeliu Ježíš řekl: Miluj Boha nade všechno a bližního jako sám sebe. (srov. Mt 22 37.39)

Láska je vlitá ctnost, kterou dává Bůh. Správná láska k bližnímu má poté svůj počátek ve správné lásce k sobě samému.

Miluji sám sebe správným způsobem?

1 Kázání je na nedělní evangelium (Jan 13,31-33a.34-35).