Ferencův zápisník

Ex nihilo nihil fit...

rubrika Poezie

Duchovní boj

Z exercicií o duchovním boji.


Student

Pocity unaveného studenta.


Projektová

Věnováno Projektu ON


Surrealistická

Surrealistický akrostich


Meditace v rozestavěné kapli

Věnováno mnichům v Novém Dvoře. Inspirováno návštěvou rozestavěné kaple pro hosty.


Svatoštěpánská

Inspirováno svatoštěpánským kázaním klobuckého jáhna.


Maria

K dnešní slavnosti se hodí starší kousek z exercicií u trapistů.


Smrt Jana Křtitele

Báseň je inspirována včerejším kázáním otce Janka.


Božka nebožka

U snídaně jsme povídali o tom že jednomu klukovi se líbí slovo nebožka a tak mě napadla tato slovní hříčka.


Dárek na I

Věnováno @voda-zpívající


Čas

Původně tato báseň měla být o mojí fascinací skutečností, že Bůh stvořil čas a přesto zůstává mimo něj.


Pohřební

Pokus o zachycení atmosféry na pohřbu paní Anežky Šupolové, maminky P. Pavla Šupola.


V tichu

Za zdmi kláštera. Samota obnažuje až na kost. Sladké kecy jdou stranou. Cítím jen chlad a stud. Jaký jsem? Jsem dobrý? Kdo je dobrý? Filosof? Zná definici dobra. Stačí znalost definice, abych byl dobrý? Prostý člověk? Nezná definici dobra. Můžu být…


Obětem komunistického režimu

Krátká báseň, kterou jsem napsal po zhlédnutí tří dokumentů na festivalu Film ve znamení ryby (http://www.filmveznameniryby.info/), který má téma Totalita v nás.


Nekrolog za stařenku

Jak padající list.Jak plynoucí voda.Jak vlahý vítr.Jak májový večer. Tak život začíná.Tak život končí.Tak přicházíme.Tak odcházíme. Odešla jste za Mistrem.Odešla jste za rodiči.Odešla jste za manželem.Odešla jste za sestrou. Dala jste nám víru.Dala…


Řecko-římský zápas

Pojď do arény,rozdávej rány.Nemáš v ruce meč,máš jen mrtvou řeč.Trénuj každý den,jsi už připraven?Otázky já rád,jak je druhý pád?1servusgenuscurrusJednou ho dúlos,příště hé hodos,2v hlavě ho chaos.Jak byl ten vzor?Že by ho vzdor?K čemu se to učita…


Okovaná bota

Když drtí tě okovaná bota,máš chuť dozorci dát facku,následky znáš,jen nechceš držet krok,jsi rozerván.Ptáš se: Co teď?Máš strach...Mlčet znamená přežít.Mlčet znamená zemřít.


Padl jsem

Ležím v prachu cesty,bloudím mnoha městy.Jsem na smrt unaven,vším co přines den.Nechci nic slyšet už,vytáhni ze zad nůž.Hlavně nic neříkej,jsem chlapec zlobivej.Ten nůž nezapomeň vrátit.Lid na něj čeká...


Než zazní requiem

Věnováno Radkovi.


Na dně...

Když přijde beznadějKdyž křičel bych nejradějKdyž už nebaví mě světKdyž čas bych vrátil zpětKdyž mě nechápouKdyž mě rozsápouKdyž bitvu prohrajemKdyž cestu nenajdemKdyž jsem zůstal sámKdyž prázdné ruce mámKdyž jsem venku bosKdyž zlomili mi nosKdyž…


Přichází podzim

Ze stromů listí se snáší,pokoj do srdce vnáší,Stromy barvami hýří,kachny se ve vodě pýří.Kaštany na zem padají,děti je s radostí sbírají.Veverky po stromech běhají,lidé stojí - a zírají.


Večerní osamělost

Jsem zde - sám.Neklid v duši mám.Nikdo tu nenína jehož ramenimohl bych plakat.Tíží mě samota,horší než robotažádná náruč otevřenánení pro mě připravená.Budu plakat.Slza za slzou padá,duše k Bohu se zvedáBůh slzy setře,mysl podepře.Nebudu plakat.


Melancholie podzimu

Z podzimních špín přišel na mě splín. Přišel, aby krad vše co mám rád. Přišel jak nezvaný host. Chci, aby odešel. Už dost. Dost bylo válek a smutku i těch, co dávali kytku. Ze stromů padá listi, kropící vůz ulici čistí. Voda ať vezme smuteki zbytky…